O nás

 Materské centrum BAMBUĽKOVO KOŠICE s celoročnou prevádzkou. Nachádzame sa v budove s vlastnou záhradou na Dunajkej 3 Košice. Poskytujeme starostlivosť pre deti vo veku od 6 mesiacov do 6 rokov. Malý kolektív detí umožňuje, aby bolo o Vaše dieťa naozaj postarané. Detičky sú rozdelené do dvoch skupin podľa vekovej kategórie.

 

1.skupina : 6 mesiacov - 3 rokov

2. skupina : 3 - 4 rokov

 

Dieťa vnímame ako aktívny subjekt, ktorý sa uplatňuje v interakcii s vrstovníkmi a dospelými, komunikuje s nimi, s prostredím a celým okolitým svetom. Pri práci s deťmi kladieme hlavný dôraz na prirodzenosť, spoľahlivé a vyvážené naplňovanie potrieb a na vytváranie mnohostranných príležitostí k získavaniu skúseností vo všetkých oblastiach osobnostného rozvoja – sociálneho, intelektuálneho, fyzického a emocionálneho. Rešpektujeme hodnotu osobne prežívanej skúsenosti a poznanie dieťaťa, jeho individualitu i hranice jeho možností.

 

Našim cieľom je

-  zvýšiť samostatnosť dieťaťa – sebaobslužné zručnosti, hygienické a stravovacie

 návyky;

-  uľahčiť dieťaťu adaptáciu na nové prostredie (materská škola);

-  napĺňať potrebu dieťaťa sociálneho kontaktu s rovesníkmi;

-  podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu sa hrou a vytvorenie podmienok k samostanému učeniu sa;

-  harmonické rozvíjanie osobnosti dieťaťa v psychomotorickej, poznávacej, sociálnej, emocionálnej a morálnej oblasti.