Cenník

Deti do 3 rokov
 
Celodenná starostlivosť: 280€/mesiac
Poldenná starostlivosť: 200€/mesiac
 
Deti od 3 rokov
 
Celodenná starostlivosť: 180€/mesiac
 
Stravná jednotka   2,50€
 
Jednorazové zápisné  40 €
 
Hodinová starostlivosť  3€/hodinu

 

Nakoľko nie sme zaradený do siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR, a preto podľa zákona č. 561/2008 Z.z. o príspevku na starostlivosť o dieťa majú pracujúci a zárobkovo činní rodičia, alebo študujúci dennou formou na strednej alebo vysokej škole možnosť do 3 rokov veku dieťaťa čerpať "Príspevok na starostlivosť o dieťa" do výšky 280 €/mesačne.