Cenník

Deti do 3 rokov
 
Celodenná starostlivosť: 300€ /mesiac
Poldenná starostlivosť: 220€ /mesia
Stravná jednotka 2,5€/deň
 
Deti od 3 rokov
 
Celodenná starostlivosť: 200€ /mesiac
Stravná jednostka  2,5€/deň
 
Zápisné                     40€
 
 
 
Hodinová starostlivosť  3€ /hodinu

 

Nakoľko nie sme zaradený do siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR, a preto podľa zákona č. 561/2008 Z.z. o príspevku na starostlivosť o dieťa majú pracujúci a zárobkovo činní rodičia, alebo študujúci dennou formou na strednej alebo vysokej škole možnosť do 3 rokov veku dieťaťa čerpať "Príspevok na starostlivosť o dieťa" do výšky 280 €/mesačne.