Cenník

Deti do 3 rokov
 
Celodenná starostlivosť: 320€ /mesiac
Poldenná starostlivosť: 240€ /mesia
Stravná jednotka 3,5€/deň
 
Deti od 3 rokov
 
Celodenná starostlivosť: 220€ /mesiac
Stravná jednostka  3,5€/deň
 
Zápisné                     50€
 
 
 
Hodinová starostlivosť  4 € /hodinu