Cenník                                            

Hodinová starostlivosť                                                        3 €

Jednorazové zápisné 40 €

 

Nakoľko nie sme zaradený do siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR, a preto podľa zákona č. 561/2008 Z.z. o príspevku na starostlivosť o dieťa majú pracujúci a zárobkovo činní rodičia, alebo študujúci dennou formou na strednej alebo vysokej škole možnosť do 3 rokov veku dieťaťa čerpať "Príspevok na starostlivosť o dieťa" do výšky 280 €/mesačne.